Administrar

Trabajadores Ibtres |

COMUNICAT DE PREMSA DE LA PLATAFORMA DEL SECTOR AUDIOVISUAL RESPECTE A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

ib3treballadors | 01 Abril, 2010 08:22 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

 

 

 

 

 

 

 

 Amb motiu de la creació de l’avantprojecte de llei que regularà l’EPRTVIB, i

que té com a objecte principal definir el model organitzatiu i de gestió del

servei públic de comunicació audiovisual de les Illes Balears, els

representants dels col·lectius més rellevants del sector audiovisual de les

Illes Balears ens hem reunit i hem decidit constituir una plataforma per

defensar conjuntament i mitjançant un discurs compartit i unànime, els

interessos del sector audiovisual en totes les àrees i implicats.

De la reunió del 24 de març de 2010 s’extreuen els següents punts:


1.- DE LA VALORACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'IB3

a) Respecte de l'aprovació de la llei, concloem que s'ha torbat molt, i que el

més lògic hauria estat aprovar, primer, la Llei de l'Audiovisual i crear el

Consell Audiovisual, abans d'afrontar la Llei de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB).

b) Respecte de les línies generals de l'avantprojecte, concloem que la llei

parla de la independència política i professional d'IB3, la

transparència de la gestió, i l'estabilitat del sector, però no està

dotada de mecanismes que puguin garantir-ho.

c) Respecte dels aspectes concrets de l'avantprojecte, concloem que no

existeixen, és a dir, que es tracta d'un text obert a la interpretació, mancat

de concreció en mesures explícites ni en prioritats, el que significa deixar-ho

tot tal com està.


2.- DE LES ESMENES QUE PROPOSAM RECOLLI LA LLEI DE L’EPRTVIB

a) En relació amb la independència d'IB3:

a-1) L'elecció, per part de 2/3 del Parlament, del nou director

general de l'EPRTVIB no garanteix un consens parlamentari, ja que passats

4 mesos la llei permetrà elegir un director general per una majoria absoluta

i tendrem el mateix director de consens com fins ara. No consideram que

els nostres dirigents polítics tenguin la voluntat política d'arribar a un

consens per elegir un director general de l'Ens, ja que fins ara IB3 ha estat

una eina electoralista.

a-2) Els requisits que l'avantprojecte exigeix a l'hipotètic director

general no en garanteixen la independència política ni professional.

a-3) Els nombrosos òrgans de control que l'avantprojecte

estableix no són més que un reflex de la correlació de forces

parlamentàries, destinats a controlar els interessos partidistes, i no a

assegurar la independència política i professional de l'Ens. Bastaria amb un

sòl òrgan de control que fos professional i independent dels partits polítics, i

això evitaria doblar càrrecs executius polítics. El control polític de l'Ens és

suficient amb el control parlamentari i del Consell d'Administració d'IB3.

a-4) El període de 6 anys de gestió de la direcció elegida, que

estableix l'avantprojecte no significa la seva independència. Cada tres

legislatures coincidiria l'elecció de la direcció d'IB3 amb l'investidura d'un

Govern. Bastaria que el període de gestió fos de 4 anys, alternatius a les

eleccions autonòmiques.

b) Trobam, així mateix, que la llei hauria de desenvolupar i dotar de

contingut la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears, així com establir un

canvi de model per assumir el compromís amb la societat balear, en els

següents punts:

b-1) Donar estabilitat a les productores de les Illes Balears

mitjançant articles que n'estableixin el percentatge de participació i que

prioritzin les obres i continguts que:

i. Siguin produïts originalment en català

ii. Tenguin un 51% dels responsables artístics, tècnics i de

continguts residents al territori de les Illes Balears

A més a més, aquestes obres haurien de complir alguna de les condicions

següents:

i. Ésser produïdes per un productor, o més, establert a les

Illes Balears

ii. Tenir una producció supervisada i controlada per un

productor, o més d’un, establert a les Illes Balears

iii. Finançar-ne els cost total de producció mitjançant la

contribució majoritària de productors establerts a les Illes

Balears, en supòsits de coproducció, sempre que aquesta

no estigui controlada per un o més productors establerts

fora de les Illes Balears.

b-2) Per tal que el subapartat e) del punt 1 de l'article 2 del títol 1

de l'avantprojecte (difondre i promoure la llengua pròpia) es pugui complir,

l'Ens públic s'ha de comprometre a:

i. Internalitzar i crear un servei lingüístic propi que

estableixi un model de llengua propi correcte, adequat i

coherent, no només per als informatius, sinó per a tota

la graella de programació pròpia o externalitzada a les

diferents productores (doblatges, ficció, documentals,

publicitat, magazins, etc.).

ii. Garantir que el servei lingüístic no només sigui de

caràcter consultiu, sinó que el seu criteri sigui

determinant i vinculant a priori en totes les produccions.

iii. Possibilitar que la feina d'aquest servei lingüístic es

concreti en la correcció a priori dels programes i, a

posteriori, en un seguiment per tal de garantir-ne el

millor resultat. Així mateix, el servei haurà de proveir les

eines i els recursos lingüístics necessaris.

iv. Garantir la qualitat lingüística, amb un model de llengua

que fixarà la UIB, màxima autoritat competent en la

matèria, en consens amb el servei lingüístic,

independentment dels canvis en la direcció de l'Ens.

v. Assegurar l'estabilitat del servei per tal de garantir-ne la

continuïtat i especialització, i obrir un concurs públic per

cobrir-ne les places.

b-3) Garantir la inversió d’un 5% del pressupost per al

manteniment de la indústria cinematogràfica de les Illes Balears.

b-4) Garantir el doblatge als professionals de les Illes Balears per

tal que es faci servir la llengua pròpia del territori.

b-5) Referent a l’article 35 de règim de personal de l’avantprojecte

de llei de l’EPRTVIB:

i. Concretar que tot el personal necessari per a

desenvolupar els Serveis Informatius i la continuïtat de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i de les

empreses filials prestadores sigui contractat directament

per l’Ens o les empreses filials prestadores.

ii. Contractar el personal de l’Ens Públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears i de les empreses filials prestadores amb

caràcter fix només s’ha de poder fer per mitjà de les

proves d’admissió que estableixin, amb l’autorització del

Consell de Govern, i respectant els principis d’igualtat,

concurrència, publicitat, mèrit i capacitat.

iii. Pertànyer al Consell Assessor de Continguts i de

Programació no ha de generar cap dret de caràcter

laboral.

b-6) S’hauria d’afegir un article respecte als comitès d’empresa:

i. Constituir els comitès d’empresa corresponents a les

diverses empreses filials, d’acord amb el que estableix la

legislació laboral.

ii. Crear un comitè entre empreses a proposta dels comitès

d’empresa.

b-7) S’ha de garantir la presència de centres territorials de l’EPRTVIB a

Menorca, Eivissa i Formentera “per al procés de normalització de la llengua

catalana i la cultura pròpia, així com una ajuda inestimable en la construcció

de la consciència col·lectiva i el sentiment de pertinència a la col·lectivitat”

Document elaborat pels sota signants,

 


APAIB                  Comitè d'Empresa SBT

 

        SPIB                     Treballadors SALOM AUDIO Y VÍDEO

ACIB                     Departament Lingüístic IB3- UIB

AAAPIB                Treballadors d'IB3 Ràdio


Segueix versió en espanyol

 (Segueix)

Aclaración

ib3treballadors | 25 Març, 2010 07:10 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

Debido a una información aparecida en la versión digital de un diario local relacionada con la manifestación que los trabajadores de IB3 hemos convocado para hoy en donde se lee “Trabajadores de IB3 y UPyD se unen en una protesta contra Martorell” nos vemos en la obligación de aclarar que los trabajadores de IB3 no somos un colectivo homogéneo alineados con un determinado partido político. Los trabajadores de IB3 somos simplemente eso, trabajadores de la Radio y Televisión pública. Cada uno de nosotros tiene sus propias ideas políticas, ideológicas, éticas, religiosas, etc. y solo nos une una problemática común asociada a nuestro trabajo y no a una u otra idea política.
Precisamente uno de los problemas que creemos tienen los medios públicos es estar al servicio de los partidos políticos de turno. Creemos en unos medios públicos plurales y sin ataduras políticas, y entre otras cosas por eso luchamos.Si bien la convocatoria lanzada desde esta red social es abierta a toda la ciudadanía, a todos aquellos que se identifiquen con nuestras reivindicaciones laborales y en pro de unos medios públicos independientes, plurales, abiertos, de calidad en el servicio y libres de ataduras políticas o intereses privados, nuestra intención es que quienes se sumen lo hagan como ciudadanos, como individuos, y agradecemos su implicación en el conflicto; pero preferimos que no haya banderas de partidos políticos ni sindicales en la concentración de hoy.
Más allá de simpatías o filiaciones personales, los trabajadores de IB3 no nos identificamos colectivamente con ningún partido político ni con ningún sindicato. Y que quede claro también que si bien pedimos la destitución de Martorell, esta no es una manifestación “contra Martorell”, es contra la mala gestión que UM, partido que ya no está en el Govern, lleva a cabo en IB3 por medio de su persona; contra la falta de coherencia del propio Govern que aún lo mantiene en su cargo; y sobre todo, contra el modelo de externalización de la producción y los servicios implantado en IB3 desde su creación y que la actual dirección ha llevado a su máxima expresión.

Trabajadoresibtres.

MARTORELL DIMISSIÓ. Nosaltres també fem un "treball brillant", i ens treuen al carrer.

ib3treballadors | 22 Març, 2010 16:20 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

Ahora esta abierto el debate sobre IB3, aprovechemos para decir la nuestra.
Todos a la concentracion del jueves 25 a las 10:30 en el parlament:
¡Auditoria en ib3, fuera UM de ib3!
 

¿Eres afiliado de UGT? ¿Estás de acuerdo que UGT criminalice Internet?

ib3treballadors | 21 Març, 2010 01:52 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

¿Eres afiliado de UGT? ¿Estás de acuerdo que UGT criminalice Internet?





¿Qué tienen en común UGT, Vivendi, Sony, British American Tobacco, LVMH, Microsoft, Daimler, Nestlé, Philip Morris International, Sanofi Aventis, Seiko Epson, Hewlett Packard, Wimm-Bill-Dann Foods, Sara Lee, Household and Body Care, Nokia, Japan Tobacco, Eli Lilly, Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Cisco Systems, NBC Universal, Pfizer y CropLife International?

Todos ellos están presionando por una legislación de propiedad intelectual más dura en Europa, una legislación que aboga los trabajador del sector creativo a depender para siempre de la industria sin poder beneficiarse de la autonomía contractual que les brinda la era digital.

UGT acaba de apoyar un informe encargado por la ICC, formada por multinacionales [1], donde están representada toda la industria de la propiedad intelectual que está haciendo lobby por la Disposición final de la Ley de Economía Sostenible, ACTA, etc.
El informe ha sido realizado por Tera Consultants, que hace lobby en Europa para Microsoft, Novartis, etc.[2]



Si no estás de acuerdo, ponte en contacto con el comité de tu región o cambia de sindicato.
Internet es nuestro futuro. Es responsabilidad de todos defenderlo.


Datos sobre el informe:

El informe hace mete diversos datos sin relación en una batidora estadística para apoyar sus conclusiones:

  • Constantemente se refieren al concepto de "lucro cesante", un concepto totalmente anacrónico en la era digital.
  • Se olvida contabilizar los miles de los nuevos puestos de trabajo creados gracias a las nuevas tecnologías: gestores de sistemas, gestores de redes sociales de difusión (lo que sustituye a los soportes clásicos), etc etc...
  • Utilizan el crecimiento de tráfico en Internet (todo el tráfico) y el tráfico de redes P2P como sinónimo de aumento de la piratería. Así, el tráfico de descargas de distribuciones de Linux mediante servicios que utilizan P2P se contabiliza como "aumento de la piratería".
  • Incluso dentro de la piratería, el aumento de tráfico no está necesariamente relacionado con el aumento de número de copias descargadas. Dada las mejoras en la técnica y el ancho de banda, ahora se descarga audio y vídeo en formatos que ocupan entre 2 y 8 veces más que hace unos años.
  • La literatura académica sobre la relación entre aumento de descargas y disminución de ventas está cuidadosamente seleccionada para omitir todos los estudios que tienen conclusiones contrarias al informe.
  • La proyección de pérdidas es totalmente exagerada. Primero se proyecta un aumento desmesurado de la piratería. Luego, utilizando unas tasas de sustitución fijas se calcula la proyección de pérdidas dado ese supuesto aumento. Esto es como considerar que todo el mundo tiene un presupuesto ilimitado, lo cual permite proyectar unas pérdidas absurdas.
  • La gráfica de crecimiento de tráfico P2P y tráfico global no es correcta. No dice las magnitudes que se utilizan en la gráfica. Si las medidas están en Petabytes (como las gráficas anteriores), entonces las barras están intercambiadas. Si la magnitud es porcentaje respecto a 2008, que es lo que parece ya que ambas parten de 100, entonces la gráfica es falaz.


Opinión de Carlos Ponce, de UGT: que la DF1 de la LES salga adelante las próximas semanas.

Ya en diciembre de 2009, UGT firmó una declaración conjunta con otros sindicatos y patronales para apoyar la DF1 de la LES:

Contacto principal, responsable del apoyo al informe de BASCAP:

FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE UGT (FeS - UGT) - SECTOR ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE
Carlos Ponce Domínguez
Avda. América, 25, 1ª planta - 28002 Madrid
Teléfonos: 91 589 75 99 - 91 589 75 84
Fax: 91 589 75 87- 91 589 71 68
E-Mail: media@fes.ugt.org

COMPAÑEROS/AS DE IB3, SALOM, T.S.A., S.B.T., VIDEOREPORT – B.GIL, etc.

ib3treballadors | 18 Març, 2010 19:04 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

 

 

Video via: URXELLA

¿HASTA CUANDO VAMOS A SEGUIR TOLERANDO LA

NEFASTA GESTION DE MARTORELL DENTRO DE IB3?

GESTION QUE AFECTA DIRECTAMENTE A TODOS LOS

TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS.

¿QUE MAS TIENE QUE PASAR PARA QUE SE INVESTIGUE Y

AUDITE A IB3?


¡O LO HACEN ELLOS, O LO HACEMOS NOSOTROS!


CONVOCAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES Y

TRABAJADORAS A CONCENTRARNOS

EL JUEVES 25 A LAS 10:30 h.

FRENTE AL PARLAMENT



PARA EXIGIR:


- LA DESTITUCION DE MARTORELL AL FRENTE DE IB3


- UNA INVESTIGACION SERIA Y EXAHUSTIVA DE TODO

LO ACTUADO DESDE SU NOMBRAMIENTO


- Y EXIGIR LA PARTICIPACION DE QUIENES EFECTIVAMENTE

TRABAJAMOS EN LOS MEDIOS PUBLICOS EN EL

TRATAMIENTO Y ELABORACION DE LA FUTURA LEY

AUDIOVISUAL ANUNCIADA POR EL GOVERN.




TODOS AL PARLAMENT

EL JUEVES 25 A LAS 10:30


 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS